Dalība profesionālās organizācijās

SIA Investors vadītājs ir starptautiski atzītas grāmatvežu asociācijas ACCA ilglaicīgs biedrs. Dalība asociācijā var tikt iegūta tikai pēc vairāku gadu apmācības un vismaz divpadsmit profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas. Pēc apjoma šī programma tiek nereti pielīdzināta MBA programmai. Šobrīd ACCA kvalifikācija ir atzīta lielākajā daļā Eiropas valstu un pielīdzināta visaugstākajam grāmatvežu kvalitfikācijas līmenim.

Kvalitātes standartu paaugstināšanai vietējā mērogā, SIA Investors piedalījies Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu asociācijas dibināšanā, cenšoties izveidot pašregulējošu organizāciju, kas apvienotu kvalitatīvākos tirgus dalībniekus. Šobrīd mūsu pārstāvis līdzdarbojas asociācijas valdē un aktīvi darbojas nosprausto mērķu sasniegšanai.


ES Projekts

SIA „Investors” piedalās projektā „Latvijas Interneta Asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, biedrība „Latvijas Interneta asociācija” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” saskaņā ar 15.12.2010. noslēgto līgumu Nr. L-APA-10-0024.